Direkt kontakt

  Vaše ime:*

  Vaše e-pošta:*

  Telefon:*

  Sporočilo:

  Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov, kot je zapisano v Politiki zasebnosti:

  POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

  PODATKI O UPRAVLJAVCU
  Lož commerce d.o.o., Kovaška cesta 29b, 3214 ZREČE

  M: 031 250 040
  T: 03/ 759 03 20
  Email: info@loz-commerce.si

  KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Kontaktna oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu, e-mailu in telefonu.

  PODLAGA ZA OBDELAVO, NAMEN IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO
  Za namen sklenitve in izpolnjevanja obveznosti in uveljavljanja pravic iz kupo-prodajnih, komisijskih in drugih pogodb na podlagi zakona ter pogodbe obdelujemo osebne podatke fizičnih oseb, ki z nami sklenejo takšno pogodbo. Za ta namen obdelujemo le tiste podatke, ki jih potrebujemo za sklepanje in izvajanje pogodbe ter komunikacijo pred sklenitvijo pogodbe, kot so ime, priimek, naslov, kontaktni podatki, podatki o TRR in podobno. V primeru, ko pogodbo sklepamo s pravnimi osebami, za enak namen obdelujemo tudi osebne podatke predstavnikov pogodbenih partnerjev kot so ime, priimek, kontaktni podatki, delovno mesto in drugi podatki, ki so za to potrebni.

  V primeru, da v naš kontaktni obrazec na spletni strani vnesete vaše podatke (ime in priimek ter naslov vaše elektronske pošte), bomo vnesene podatke obdelovali le za namen reševanja postavljenega vprašanja oziroma odziva na vašo ponudbo ali pobudo.

  HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
  Podatki bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno zaradi namenov obdelave osebnih podatkov, kot so navedeni zgoraj (npr. za obdobje trajanja pogodbe, ki smo jo sklenili z vami v skladu z zakonodajo, dokler imamo z vami vzpostavljen poslovni odnos). Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

  Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki izbrisani.

  UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
  Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

  V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi zunanji obdelovalci, kot je naše računovodstvo. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

  PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
  Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.

  AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE IN PROFILIRANJE
  Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

  PRAVICE POSAMEZNIKOV
  S pisno zahtevo, poslano na naslov Lož commerce d.o.o., Kovaška cesta 29b, 3214 ZREČE ali na Email info@loz-commerce.si lahko zahtevate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
  • obdelavi ugovarjate.

  Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.

  Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgornji naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
  Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na naši spletni strani in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

   

   

  <p><strong>Lož commerce d.o.o.</strong><br/> Trgovina z avtomobili, avtodomi in motorji!<br/> Kovaška cesta 29b 3214 Zreče</p>
  031 250 040
  03/759 0320

  <p><strong>Lož commerce d.o.o.</strong><br/> Trgovina z avtomobili, avtodomi in motorji!<br/> Kovaška cesta 29b 3214 Zreče</p>
  031 250 040
  03/759 0320